Avís legal

Parròquia “Mare de Déu de la Medalla Miraculosa”
Carrer Consell de Cent 110-118
08015 Barcelona
Tlf: 93 423 46 76
http://www.medallamiraculosa.org
Sobre la Propietat Legal i el Copyright
El propietari d’aquest web i el seu contingut és la Parròquia “Mare de Déu de la Medalla Miraculosa” de Barcelona. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant la Parròquia “Mare de Déu de la Medalla Miraculosa” de Barcelona exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

La Parròquia “Mare de Déu de la Medalla Miraculosa” de Barcelona es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
La Parròquia “Mare de Déu de la Medalla Miraculosa” de Barcelona declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.