La Parròquia

Celebracions de la Missa
Església oberta

(Totes BILINGÜES)
(També retransmissió EN DIRECTE)


Diumenges i festius:
10, 12, 13 (Missa Familiar) y 19
Oberta de 9:30 a 14 y de 18 a 20

Dissabtes i vigílies:
11 y 19
Oberta de 10 a 12 y de 18 a 21

Dies feiners:
11 y 20
Oberta de 10 a 12 y de 19 a 20:45

Confessions

15 min. abans de la Missa.
Podeu demanar-ho als sacerdots en la sacristía.

Actes Litúrgics

Capella de l’Atri oberta
Des de les 8 del matí fins les 12 de la nit, quan l'esglèsia no està oberta.
Tota la nit, de 0 a 8h, accés per teclat demanant el número PIN.

Rés del Rosari
Feiners: a les 19’30
Dissabtes i Diumenges: a les 18’30

Rés de Vespres
Feiners: a les 19’10

Exposició del Santíssim
Feiners de 19 a 20
Tercer dijous del mes: de 20’30 a 24

Adoració al Santíssim

A la Capella del Atri
Des de les 8 del matí fins les 12 de la nit, quan l'esglèsia no està oberta.
Tota la nit, de 0 a 8h, accés per teclat demanant el número PIN.

A la Capella del Santíssim
De dilluns a divendres de 19 a 20
Tercer dijous de mes de 20:30 a 24

Consells Parroquials

Consell Pastoral Parroquial: Feligresos que aconsellen per organitzar l’acció pastoral.

Consell Pastoral Executiu: Responsables dels àmbits d’acció pastoral d’infants i joves.

Consell Economia: Consultors que assessoren en l’administració dels bens materials.

Despatx Parroquial

Consultes i tràmits.
Dilluns i dimecres de 18 a 19 (118 bxs. 1a)

Vols saber més? Contacta